Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk


I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

 Sor-
szám
 Megnevezés  Mérték-
egység
2020. év I.1.-XII.31. 2021. év I.1.-XII.31
 1.  A fűtési időszak átlaghőmérséklete  °C 6,68 6,03
 2.  Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő  GJ 561 053 587 942
 3.  Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő  GJ 225 368 245 630
 5.  Egyéb felhasználók számára értékesített hő  GJ 42 747 43 565
 6.  Értékesített villamos energia mennyisége,  MWh 0 0
 7.  Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása  MJ/légm3 84 243 91 737
 8.  Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása  MJ/légm3 220 443 235 648
 9.  Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj  ezer Ft 973 821 973 603
 10.  Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj  ezer Ft 0
 11.  Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel  ezer Ft 1 498 301 1 719 290
 12.  Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül  ezer Ft 560 224 545 488
 13.  Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel  ezer Ft 98 214 98 178
 14.  Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel  ezer Ft 162 338 187 094
 15.  Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel  ezer Ft 0
 16.  A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel  ezer Ft 329 269 331 478
 17.  Központi költségvetésből származó állami támogatások  ezer Ft 0 1 076 959
 18.  Helyi önkormányzattól kapott támogatások  ezer Ft 0
 19.  Egyéb támogatások  ezer Ft 735 787 12 583
 20.  Egyéb árbevétel és egyéb bevétel  ezer Ft 173 952 1 295 685
 21.  Árbevétel és egyéb bevétel összesen  ezer Ft 4 531 906 6 240 358

 

 

 

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

 Sor-
szám
 Mérték-
egység
2020. év I.1.-XII.31 2021. év I.1.-XII.31
 1.  Felhasznált energia mennyisége összesen:  GJ 951 119 978 585
 1.1.  Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő  GJ 0 0
 1.2.  Saját kazánokból származó hő  GJ 837 395 637 104
 1.3.  Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)  GJ 0 0
 1.4.  Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen  GJ 837 395 637 104
 1.5.  Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen  GJ 19 895 270 285
 1.6.  Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége  GJ 951 119 978 585
1.6.1.  Felhasznált földgáz mennyisége  GJ 931 224 708 300
1.6.2.  Felhasznált szénhidrogén mennyisége  GJ 0 0
1.6.3.  Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége  GJ 1 443 58 021
1.6.4.  Felhasznált egyéb energia mennyisége  GJ 18 452 212 264
 2.  Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:  ezer Ft 2 188 519 1 839 174
 2.1.  Felhasznált gáz teljesítmény díja  ezer Ft 299 389 310 722
 2.2.  Felhasznált gáz gázdíja  ezer Ft 1 889 130 1 528 452
 2.3.  Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége  ezer Ft 0
 2.4.  Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége  ezer Ft 0
 2.5.  Saját termelésű hő előállításának költsége összesen  ezer Ft 0
 3.  Vásárolt hő költsége összesen:  ezer Ft 32 556 552 150
 3.1.  Vásárolt hő teljesítménydíja  ezer Ft 0
 3.2.  Vásárolt hő energiadíja  ezer Ft 32 556 552 150
 4.  Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:  ezer Ft 235 313 208 693
 4.1.  Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége  ezer Ft 235 313 208 693
 5.  A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:  ezer Ft 2 056 810 2 264 414
 5.1.  Értékcsökkenés  ezer Ft 143 244 176 779
 5.2.  Bérek és járulékai  ezer Ft 643 539 607 576
 5.3.  Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek  ezer Ft 302 404 912 772
 5.4.  Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek  ezer Ft 8 036 3 503
 5.5.  Egyéb költségek  ezer Ft 959 587 563 784

 

 

 

 

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

 Mérték-
egység
2020. év I.1.-XII.31 2021. év I.1.-XII.31
 Lekötött földgáz teljesítmény  mn3/h 11 337 12 553
 Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény  mn3/h 9 558 11 055
 Maximális távhőteljesítmény igény  MW 91 108

IV. távlázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

 Szervezet neve  Mérték-
egység
2020. év I.1.-XII.31 2021. év I.1.-XII.31
Szent Benedek Iskoláért Alapítvány  ezer Ft 25
Két Lábon vagy Klt Keréken a Városért Sportegyesület ezer Ft 27
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

 Mérték-
egység
2020. év I.1.-XII.31. 2021. év I.1.-XII.31.
 Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke  ezer Ft 111 637 1120 917
 Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke  ezer Ft
 Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke  ezer Ft
 Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke  ezer Ft
 Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma  db
 Távvezeték beruházások aktivált értéke  ezer Ft 179 904 197 121
 Egyéb beruházások aktivált értéke  ezer Ft 68 300 83 483
 Beruházások aktivált értéke összesen  ezer Ft 359 841 401 521

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:  Mértékegység 2020. év I.1.-XII.31. 2021. év I.1.-XII.31.
 A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám  fő 138 139
 Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma  db 27 256 27 258
 Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma  db 15 850 16 227
 Az ellátott nem lakossági felhasználók száma  db 440 465
 Az üzemeltetett távhővezetékek hossza  km 214 215
 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma (átfolyós)  db 13 11
 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma (átfolyós fűtési rendszer)  db 687 607

A Szegedi Távfűtő Kft-nek más gazdasági társaságban érdekeltsége nincs.