Navigációs menü segédlet Fő Navigációs menü Fő tartalom Lábléc menü

Gazdasági információk

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk


I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

 Sor-
szám
 Megnevezés  Mérték-
egység
2022. év I.1.-XII.31 2023. év I.1.-XII.31
 1.  A fűtési időszak átlaghőmérséklete  °C 7,13 7,19
 2.  Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő  GJ 577 691 575 396
 3.  Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő  GJ 236 492 224 652
 5.  Egyéb felhasználók számára értékesített hő  GJ 32 562 17 778
 6.  Értékesített villamos energia mennyisége,  MWh 0 0
 7.  Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása  MJ/légm3 78,299 75,434
 8.  Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása  MJ/légm3 213,527 194,208
 9.  Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj  ezer Ft 977 114 988 921
 10.  Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj  ezer Ft
 11.  Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel  ezer Ft 1 510 135 1 360 883
 12.  Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül  ezer Ft 517 307 336 531
 13.  Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel  ezer Ft 89 285 71 125
 14.  Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel  ezer Ft 387 512 290 989
 15.  Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel  ezer Ft 0 0
 16.  A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel  ezer Ft 319 697 304 970
 17.  Központi költségvetésből származó állami támogatások  ezer Ft 12 852 451 12 231 554
 18.  Helyi önkormányzattól kapott támogatások  ezer Ft 0
 19.  Egyéb támogatások  ezer Ft 326 123 120 421
 20.  Egyéb árbevétel és egyéb bevétel  ezer Ft 5 293 211 4 311 765
 21.  Árbevétel és egyéb bevétel összesen  ezer Ft 22 272 835 20 017 159

 

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

 Sor-
szám
 Mérték-
egység
2022. év I.1.-XII.31 2023. év I.1.-XII.31
 1.  Felhasznált energia mennyisége összesen:  GJ 877 793 700 870
 1.1.  Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő  GJ 0 0
 1.2.  Saját kazánokból származó hő  GJ 490 276 431 498
 1.3.  Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)  GJ 0 0
 1.4.  Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen  GJ 490 276 431 498
 1.5.  Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen  GJ 337 220 330 363
 1.6.  Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége  GJ 877 793 700 870
1.6.1.  Felhasznált földgáz mennyisége  GJ 540 573 479 467
1.6.2.  Felhasznált szénhidrogén mennyisége  GJ 0 0
1.6.3.  Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége  GJ 171 462 202 186
1.6.4.  Felhasznált egyéb energia mennyisége  GJ 165 758 128 177
 2.  Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:  ezer Ft 8 700 689 8 172 270
 2.1.  Felhasznált gáz teljesítmény díja  ezer Ft 322 110 412 729
 2.2.  Felhasznált gáz gázdíja  ezer Ft 8 378 579 7 759 541
 2.3.  Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége  ezer Ft
 2.4.  Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége  ezer Ft
 2.5.  Saját termelésű hő előállításának költsége összesen  ezer Ft
 3.  Vásárolt hő költsége összesen:  ezer Ft 5 083 079 3 592 901
 3.1.  Vásárolt hő teljesítménydíja  ezer Ft
 3.2.  Vásárolt hő energiadíja  ezer Ft 5 083 079 3 592 901
 4.  Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:  ezer Ft 259 342 738 315
 4.1.  Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége  ezer Ft 259 342 738 315
 5.  A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:  ezer Ft 3 163 203 3 651 445
 5.1.  Értékcsökkenés  ezer Ft 209 496 237 822
 5.2.  Bérek és járulékai  ezer Ft 762 157 888 682
 5.3.  Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek  ezer Ft 1 268 847 1 479 487
 5.4.  Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek  ezer Ft 9 289 16 383
 5.5.  Egyéb költségek  ezer Ft 913 414 1 029 071

 

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

 Mérték-
egység
2022. év I.1.-XII.31 2023. év I.1.-XII.31
 Lekötött földgáz teljesítmény  mn3/h 10 752 10 550
 Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény  mn3/h 10 134 8 440
 Maximális távhőteljesítmény igény  MW 99 98

IV. távlázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

 Szervezet neve  Mérték-
egység
2022. év I.1.-XII.31 2023. év I.1.-XII.31
Két Lábon vagy Klt Keréken a Városért Sportegyesület ezer Ft 0
Ezer mosoly a Beteg Gyerekekért Alapítvány ezer Ft 10
ezer Ft
ezer Ft

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

 Mérték-
egység
2022. év I.1.-XII.31. 2023. év I.1.-XII.31
 Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke  ezer Ft 88 900 106 267
 Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke  ezer Ft
 Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke  ezer Ft
 Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke  ezer Ft
 Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma  db
 Távvezeték beruházások aktivált értéke  ezer Ft 221 936 219 819
 Egyéb beruházások aktivált értéke  ezer Ft 50 269 31 230
 Beruházások aktivált értéke összesen  ezer Ft 361 105 357 316

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:  Mértékegység 2022. év I.1.-XII.31. 2023. év I.1.-XII.31
 A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám  fő 137 133
 Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma  db 27 847 27 847
 Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma  db 16 257 16 287
 Az ellátott nem lakossági felhasználók száma  db 47 47
 Az üzemeltetett távhővezetékek hossza  km 216 216
 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma (átfolyós)  db 9 9
 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma (átfolyós fűtési rendszer)  db 482 482

A Szegedi Távfűtő Kft-nek más gazdasági társaságban érdekeltsége nincs.