Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

 Sor-
szám

 Megnevezés

 Mérték-
egység

2019. év I.1.-XII.31.

2020. év I.1.-XII.31.

 1.  A fűtési időszak átlaghőmérséklete  °C

8,26

6,68

 2.  Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő  GJ

510 151

561 053

 3.  Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő  GJ

230 465

225 368

 5.  Egyéb felhasználók számára értékesített hő  GJ

41 895

42 747

 6.  Értékesített villamos energia mennyisége,  MWh

0

 0

 7.  Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása  MJ/légm3

76 291

84 243

 8.  Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása  MJ/légm3

208 383

220 443

 9.  Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj  ezer Ft

973 224

973 821

 10.  Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj  ezer Ft

 0

 0

 11.  Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel  ezer Ft

1 464 371

1 498 301

 12.  Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül  ezer Ft

525 466

560 224

 13.  Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel  ezer Ft

98 801

98 214

 14.  Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel  ezer Ft

176 625

162 338

 15.  Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel  ezer Ft

0

0

 16.  A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel  ezer Ft

325 090

329 269

 17.  Központi költségvetésből származó állami támogatások  ezer Ft

 0

0

 18.  Helyi önkormányzattól kapott támogatások  ezer Ft

0

0

 19.  Egyéb támogatások  ezer Ft

966 154

735 787

 20.  Egyéb árbevétel és egyéb bevétel  ezer Ft

218 174

173 952

 21.  Árbevétel és egyéb bevétel összesen  ezer Ft

4 747 905

4 531 906

 

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

 

Sor-
szám

 Mérték-
egység

2019. év I.1.-XII.31.

2020. év I.1.-XII.31

 1.  Felhasznált energia mennyisége összesen:  GJ

897 462

951 119

 1.1.  Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő  GJ

0

0

 1.2.  Saját kazánokból származó hő  GJ

807 961

837 395

 1.3.  Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)  GJ

0

0

 1.4.  Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen  GJ

807 961

837 395

 1.5.  Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen  GJ

2 390

19 895

 1.6.  Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége  GJ

897 462

951 119

1.6.1.  Felhasznált földgáz mennyisége  GJ

897 462

931 224

1.6.2.  Felhasznált szénhidrogén mennyisége  GJ

0

0

1.6.3.  Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége  GJ

0

1 443

1.6.4.  Felhasznált egyéb energia mennyisége  GJ

0

18 452

 2.  Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:  ezer Ft

2 375 881

2 188 519

 2.1.  Felhasznált gáz teljesítmény díja  ezer Ft

315 188

299 389

 2.2.  Felhasznált gáz gázdíja  ezer Ft

2 060 693

1 889 130

 2.3.  Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége  ezer Ft

0

0

 2.4.  Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége  ezer Ft

0

0

 2.5.  Saját termelésű hő előállításának költsége összesen  ezer Ft

0

0

 3.  Vásárolt hő költsége összesen:  ezer Ft

4 930

32 556

 3.1.  Vásárolt hő teljesítménydíja  ezer Ft

0

0

 3.2.  Vásárolt hő energiadíja  ezer Ft

4 930

32 556

 4.  Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:  ezer Ft

206 754

235 313

 4.1.  Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége  ezer Ft

206 754

235 313

 5.  A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:  ezer Ft

1 900 858

2 056 810

 5.1.  Értékcsökkenés  ezer Ft

98 335

143 244

 5.2.  Bérek és járulékai  ezer Ft

640 644

643 539

 5.3.  Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek  ezer Ft

296 511

302 404

 5.4.  Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek  ezer Ft

4 695

8 036

 5.5.  Egyéb költségek  ezer Ft

860 673

959 587

 

 

III. táblázat

 

 

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

 Mérték-
egység

2019. év I.1.-XII.31.

2020. év I.1.-XII.31

 Lekötött földgáz teljesítmény  mn3/h

11 133

11 337

 Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény  mn3/h

10 187

9 558

 Maximális távhőteljesítmény igény  MW

111,54

91

 

 

IV. táblázat

 

 

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

 Szervezet neve

 Mérték-
egység

2019. év I.1.-XII.31.

2020. év I.1.-XII.31

Szent Benedek Iskoláért Alapítvány  ezer Ft

25

Mosolykommandó Kórház Alapítvány ezer Ft

20

Szegedi Szabadtéri Játékok ezer Ft

650

Reménycsillag Gyermekeinkért Alapítvány ezer Ft

10

Fatima Ház Alapítvány ezer Ft

30

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

 Mérték-
egység

2019. év I.1.-XII.31.

2020. év I.1.-XII.31.

 Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke  ezer Ft

116 076

111 637

 Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke  ezer Ft

 Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke  ezer Ft

 Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke  ezer Ft

 Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma  db

 Távvezeték beruházások aktivált értéke  ezer Ft

258 513

179 904

 Egyéb beruházások aktivált értéke  ezer Ft

58 266

68 300

 Beruházások aktivált értéke összesen  ezer Ft

432 855

359 841

 

VI. táblázat

 

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

 Mértékegység

2019. év I.1.-XII.31.

2020. év I.1.-XII.31.

 A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám  fő

142

138

 Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma  db

27 257

27 256

 Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma  db

15 976

15 850

 Az ellátott nem lakossági felhasználók száma  db

433

440

 Az üzemeltetett távhővezetékek hossza  km

214

214

 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma (átfolyós)  db

13

13

 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma (átfolyós fűtési rendszer)  db

687

687

A Szegedi Távfűtő Kft-nek más gazdasági társaságban érdekeltsége nincs.