Navigációs menü segédlet Fő Navigációs menü Fő tartalom Lábléc menü

Szabályzatok

Szabályzatok

A SZETÁV Kft. Általános Szerződési Feltételei az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

SZETÁV Kft. Általános Szerződési Feltételek

(Archív: SZETÁV Kft. Általános Szerződési Feltételek (PDF 25,7 MB)  )

A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szoftver telepítése szükséges, melyet az alábbi linkről tölthet le

A SZETÁV Kft. Panaszkezelési szabályzata az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

SZETÁV Kft. Panaszkezelési szabályzat

Panaszfelvételi jegyzőkönyv (minta)

A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szoftver telepítése szükséges, melyet az alábbi linkről tölthet le.

A SZETÁV Kft. Etikai kódexe az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

SZETÁV Kft. Etikai kódex

(Archív: SZETÁV Kft. Etikai kódex (PDF 15,4MB))

A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szoftver telepítése szükséges, melyet az alábbi linkről tölthet le.

A jelen szabályzat a Szegedi Távfűtő Kft. szervezeti működésének legfontosabb alapelveit, a vezetők és szervezeti egységek feladatait, alapvető kötelezettségeit és jogait, egymáshoz való viszonyát határozza meg.

 

Letöltés (PDF): Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat

Letöltés (PDF): Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyó határozata

Letöltés (PDF – archív): Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat

Letöltés (PDF – archív): Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyó határozata

 

 

Alkalmazott és vonatkozó jogszabályok

 • 2005. évi XVIII. tv. a távhőszolgáltatásról
 • 157/2005 (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatás végrehajtásáról szóló
 • Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003 (IV.30.) Kgy. rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, és a díjalkalmazás feltételeiről szóló
 • 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
 • 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról
 • 2013. évi CLXVII. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról
 • 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
 • 2009. évi CLV. törvény a minősített adatok védelméről
 • 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2013. évi V törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 • 35/2015. (XI.10.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról
 • 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
 • 2011. évi CCIX. törvény a vízközmű-szolgáltatásról
 • 430/2013. (XI.15.) Korm. rendelettel módosított az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet
 • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
 • 28/1994 (X.28.) IKM rendelet a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködéséről
 • 289/2007. (X.31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőszolgáltatás szociális támogatásáról
 • 23/2001 (XI.13.) KöM rendelet a 140 kWh és az ennél nagyobb, de 50 kWh-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről
 • 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
 • a 410/2012 (XII.28.) Kormány rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló
 • 2012. évi CCXVII törvény végrehajtásainak egyes szabályairól
 • 601/2012/EU rendelet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanács irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről
 • A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet
 • 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
 • 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
 • 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

A SZETÁV Kft. közérdekű adatainak és azok megismerésének rendje.

Közérdekű adatok megismerésének rendje (PDF 99 KB)

A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szoftver telepítése szükséges, melyet az alábbi linkről tölthet le.

A SZETÁV Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

SZETÁV Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

(Archív: SZETÁV Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (6 MB))

 

A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szoftver telepítése szükséges, melyet az alábbi linkről tölthet le.