Navigációs menü segédlet Fő Navigációs menü Fő tartalom Lábléc menü

Gyakran ismételt kérdések

Segítség

GY.I.K.

Gyakran Ismételt Kérdések és válaszok

Mit kell tennem, ha csoportos beszedési megbízással szeretném fizetni a számlámat?

Csoportos beszedési megbízás megadásához keresse fel számlavezető bankját vagy annak internetes felületét.

A megbízás megadásához a bankszámlaszám tulajdonosának adatain kívül szükséges a jogosult szolgáltató valamint a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó azonosítója is.

A Szegedi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (SZETÁV KFT.) csoportazonosítója: A25571642
SZETÁV KFT. bankszámlaszáma: 12001008-01560212-00100000
Fogyasztó azonosító: U+5 számjegyből (6 karakterből) álló felhasználó azonosító, mely a távhőszámla 1. oldalán, a bekeretezett fehér részben, a Felhasználó neve felett található.

(A jogelőd IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletág bankszámlaszáma 2016.12.31-ig volt elérhető.)

Mit kell tennem, ha internet bankon keresztül egyénileg utalok?

Internet bankon történő befizetéseknél az utalás közlemény rovatába az Ön U+5 számjegyből álló ügyfél azonosítóját vagy a kiegyenlíteni kívánt számla sorszámát adja meg!

Mit kell tennem, ha a csekkeket postán fizetem be?

A fizetési határidőn belül történő befizetésen kívül Önnek nincs tennivalója.

Hogyan történik a tényleges hőfelhasználás elszámolása?

A Szolgáltató évente egyszer a lakóközösséggel kötött megállapodás szerinti hónapban a mért éves hőfogyasztás alapján számított tényleges fűtési díjat a hődíjelőleget fizetők között – egyéb megállapodás hiányában a Szolgáltató nyilvántartásában szereplő lakás-, helyiség-, terület- alapján szétosztja és annak megfelelően az előlegek összegével elszámol. Az elszámolás havonta is történhet, a lakóközösséggel kötött megállapodás szerint. Ebben az esetben nincs hődíjelőleg, hanem a tényleges mért hőfogyasztást fizeti havonta a felhasználó.

 

A lakossági és közületi felhasználó a hődíjat az előző 3 fűtési idény átlagos hőfelhasználásának megfelelő 12- vagy 6 egyenlő havi részletben fizeti meg. A Szolgáltató a lakóépületekben és a vegyes célra használt épületben, a lakossági és közületi felhasználókkal a hőközpontban elhelyezett hőmennyiségmérőkön mért éves hőfogyasztás alapján, a Fűtési Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint évente egyszer, vagy a (lakóközösséggel kötött megállapodás szerint) havonta elszámol.

 

A fűtéselszámoló számla tartalmazza az elszámolási időszakban kiszámlázott részteljesítést (előlegmennyiséget) és annak ellenértékét, majd ugyanolyan bontásban a tényleges fogyasztás mértékét (GJ), végül a számla fizetendő/jóváírandó összegét. Azon felhasználók részére, akik külön megállapodás alapján havi elszámolási módot választottak, a számlát a Szolgáltató a tárgyhót követő hó 10. napjáig elkészíti, melyet a felhasználó a számlán szereplő határidőig köteles kiegyenlíteni.

 

Amennyiben az elszámoló számla szerint a mért hőmennyiség meghaladja az adott időszakban részteljesítésként kiszámlázott hő- mennyiségét, akkor a felhasználó az elszámoló számla összegét köteles a fizetési határidőn belül megfizetni. A hőmennyiség elszámoló számlája külön számlában kerül kiállításra. Ha az elszámoló számla szerinti mért hőmennyiség kevesebb az adott időszakban részteljesítésként kiszámlázott mennyiségénél, akkor a Szolgáltató köteles a különbözetet a felhasználónak visszatéríteni a 157/2005. (VIII.15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.