Közös képviselőknek

Átalánydíjas Javítási Szerződés

Az Átalánydíjas Javítási Szerződés egy vállalkozási szerződés, ami a Szolgáltató és a Felhasználói lakóközösség között jön létre, melyet a lakóközösség képviselete (közös képviselő) jogosult megkötni a lakók kérése alapján.

Az Átalánydíjas Javítási Szerződéssel rendelkező lakóközösségeknek a SZETÁV Kft. kedvezményes átalányáron biztosítja a kifogástalan és panaszmentes hő-, és használati melegvíz szolgáltatás érdekében a Megrendelő kezelésében lévő – hőközponton túli -, rendszeren keletkezett hiba bejelentése esetén a kiszállást, a fűtési és a használati melegvízhálózat elemeinek meghibásodásából adódó gyorsjavítást, a fűtési/használati melegvízhálózat légtelenítését, illetve a fűtési és a használati melegvízhálózat alulfűtést és túlfűtést okozó problémáinak behatárolási javítását. A szolgáltatások kiterjednek az egyes épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre. Ebben az esetben a lakóknak nem kell külön kiszállási díjat fizetni.

A Szolgáltató a havi kedvezményes átalánydíjért vállalja:

  • Az épület belső fűtési-, illetve használati melegvíz rendszerének beszabályozása, a megfelelő cirkuláció biztosítása a fűtési-, és használati melegvíz rendszer meglévő szerelvényeinek felhasználásával, az általuk biztosított műszaki lehetőségeknek megfelelően.
  • A légtelenítéssel kapcsolatos összes teendők ellátása.
  • A szerelvények és eredeti hőleadó berendezések csöpögésének, folyásainak megszüntetése, az alap-, és felszálló vezetékek szerelvényeinek javítása, illetve azonos funkciójúra való cseréje, amennyiben javítással a meglévő szerelvény eredeti funkciója nem állítható helyre. Szolgáltató ezen kötelezettsége magába foglalja az épület főelzáró szerelvény épület felőli oldala utáni összes épületen belüli szerelvényt a radiátorszelepekkel, illetve a tartalék elzárókkal bezárólag.
  • A hőleadó berendezések, vizes berendezési tárgyak bekötő vezetékeinek cseréje a felszálló vezetéktől a hőleadóig, illetve a vizes berendezési tárgy tartalékelzárójáig.
  • A javítási munkák folyamán felmerülő bontási munkákat vállalkozó a tőle elvárható gondossággal, csak a feltétlenül szükséges mértékben végzi.

Amennyiben a lakóközösség úgy dönt, hogy élni szeretne ezzel a költséghatékony megoldással, úgy egy egyszerű szerződéskötési kérelem írásban történő benyújtásával igényelhetik szolgáltatásunkat, melyre az alábbi elérhetőségeken állnak kollégáink közös képviselőjük rendelkezésére:

Árajánlat kérése

Személyesen: 6724 Szeged, Vág u. 4.
Levélben: 6724 Szeged, Vág u. 4.
e-mailen: info@szetav.hu

Kapcsolat