Navigációs menü segédlet Fő Navigációs menü Fő tartalom Lábléc menü

Ügytípusok

Ügyfeleinknek

Ügytípusok

Felhasználó változás bejelentése

A felhasználó személyében, adataiban történő változást 15 napon belül köteles
a Szolgáltató felé írásban jelezni.

Tulajdonosváltozás bejelentése

A bejelentést megtehetik

 • az info@szetav.hu e-mail címre küldve, csatolva a kért dokumentumokat,
 • postai úton a 6724 Szeged, Vág u. 4. számra címezve,
 • valamint személyesen ügyfélszolgálatunkon.

 

Bejelentésnek tartalmaznia kell a Letölthető nyomtatványok aloldalunk alatt található “Felhasználó változás” nyomtatványon szereplő adatokat, azaz:

 • a felhasználási hely pontos megjelölését (címét),
 • változás időpontját,
 • felhasználási hely jellegét (lakás vagy közület),
 • használat jellegét (tulajdon vagy bérlemény),
 • használat jogcímét,
 • használati melegvíz-mérők állását
 • az új felhasználó adatait (név, születési hely, -idő, anyja neve, értesítési cím, számlafizető neve, e-mail cím, telefonszám), az előző felhasználó adatai (név, születési hely, -idő, anyja neve, jelenlegi (új) cím, e-mail cím, telefonszám).

 

Adás-vétel esetén szükséges dokumentumok:

 • birtokba adási jegyzőkönyv, mely tartalmazza a használati melegvízmérő-állását,
 • az új tulajdonos adatait tartalmazó tulajdoni lap, vagy
 • adás-vételi szerződés vagy jogerős hagyatékátadó végzés vagy bérleti szerződés és személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatása.

 

Öröklés esetén szükséges dokumentumok:

 • tulajdoni lap vagy
 • jogerős hagyatékátadó végzés

Bérlő mint díjfizető bejelentése

A lakás tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes kérelmére a távhőszolgáltató a díját közvetlenül a bérlő vagy a használó részére számlázza.

A “Nyilatkozat díjfizető bejelentéséhez” elnevezésű nyomtatványunk kitöltése és aláírása mellett kérelmezheti a tulajdonos és a bérlő/használó a bérlőnek történő számlázást, melyet eljuttathat részünkre a fentiekben felsorolt módokon.

 

 

Használati melegvíz-mérőkkel kapcsolatos ügyintézés

Használati melegvíz-mérő állás bejelentése

Felhasználó biztosítani köteles a mérő/mérők leolvasását, illetve a berendezés/berendezések állapotának Szolgáltatói ellenőrzését évente 4 alkalommal. A leolvasások pontos időpontjáról a szolgáltató előre értesíti a felhasználókat. Amennyiben az értesítés időpontjában nem tud otthon tartózkodni, úgy az alábbiak szerint jelentheti be használati melegvíz-mérőjének/mérőinek állását.

A Letölthető nyomtatványok oldalunkon megtalálható “Melegvízmérő állás bejelentése” formanyomtatványunkkal a használati melegvíz-mérő állásaik bejelentéséhez nyújtunk segítséget Önöknek, melynek használata formailag nem kötelező, de tartalmilag követnie kell a bejelentés bármely formáját is válasszák.

Bejelentés történhet:

 • postai úton 6724 Szeged, Vág u. 4. címre megküldve
 • ügyfélszolgálatunk előtt lévő postaládába elhelyezve (6724 Szeged, Vág u. 4.)
 • elektronikus levélben a vizoraallas@szetav.hu e-mail címre küldve
 • weboldalunk óraállás bejelentése menüpontjában
 • telefonon a (06) 62/540-540 / 2-es menüpont tárcsázásával
 • Facebookon keresztül privát üzenetben

Használati melegvíz-mérők cseréje

Hitelesség lejárta

A felhasználó a használati meleg víz fogyasztását mérővel mérni köteles. A mérőeszközök a felhasználó tulajdonát képezik, beépítését előzetesen egyeztetni kell a Szolgáltatóval. A mérőeszközök beszerelési, beépítési költsége a felhasználót terheli. A mérésügy végrehajtásáról szóló jogszabály [247/2012.(VIII.31.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról-, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről] vonatkozó rendelkezései szerint a melegvízmérők 8 évig hitelesek.

Amennyiben az elszámolás alapját képező használati melegvízmérő hitelesítési ideje lejár (8 évente), a felhasználó köteles a hiteles vízmérő beépítéséről (vízmérő csere) az aktuális év december 31. napjáig gondoskodni.

A mérők hitelességének lejárta előtt, Társaságunk levélben értesíti Önt a csere esedékességéről és feltételeiről.

A hitelesség lejáratának pontos időpontját a felszereléskor kapott jegyzőkönyvön tudja ellenőrizni. Amennyiben már nincs meg az említett jegyzőkönyv, úgy Társaságunk kollégái is felvilágosítást tudnak adni e tárgyban akár írásban, akár telefonon.

A használati melegvíz-mérő újrahitelesítését vagy cseréjét a Szegedi Távfűtő Kft-től rendelheti meg vagy független szakemberrel végeztetheti el. A mérő cseréje, hitelesítés céljából való kiszerelése csak a Szolgáltató jelenlétében lehetséges, a mérő utolsó, illetve induló állását a Felhasználó és a Szolgáltató képviselője közösen rögzítik. Amennyiben társaságunkkal kívánja végeztetni a vízmérő/vízmérők cseréjét, úgy kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén vegye fel a kapcsolatot az illetékes kollégánkkal:

Telefonon: (06) 62 / 540-540 / 3-as menüpont
Személyesen: SZETÁV Kft. ügyfélszolgálat, 6724 Szeged, Vág u. 4.

Ezt követően a közösen megbeszélt időpontban kollégáink elvégzik a szükséges munkálatokat, jegyzőkönyvet vesznek fel az eseményről melynek egy példányát a helyszínen átadják Önnek.

A vízmérők cseréjével kapcsolatos aktuális árakról, költségekről ITT tájékozódhat.

Meghibásodás

Ha az egyedi használati melegvíz-mérő meghibásodik, a felhasználó köteles a meghibásodás észlelését követő 15 napon belül a hiteles mérő beépítéséről, cseréjéről gondoskodni.