Ügyfeleinknek

Felhasználó változás bejelentés

 

Felhasználó változás esetén mind az előző, mind az új felhasználót jogszabály alapján 15 napon belüli bejelentési kötelezettség terhel.

Személyes ügyintézés Szeged, Vág utca 4. szám alatti Ügyfélszolgálati irodánkban:

  • birtokba adási jegyzőkönyv, mely tartalmazza a használati melegvízmérő-állását,
  • az új tulajdonos adatait tartalmazó tulajdoni lap, vagy
  • adás-vételi szerződés vagy jogerős hagyatékátadó végzés vagy bérleti szerződés és személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatása.

 

Elektronikus vagy postai levél útján történő bejelentés:

  • birtokba adási jegyzőkönyv, mely tartalmazza a használati melegvízmérő-állását,
  • az új tulajdonos adatait tartalmazó tulajdoni lap,
  • kitöltött és aláírt felhasználó változás bejelentő adatlap.

 

Általános meghatalmazás

 

Amennyiben nem a felhasználó jár el Társaságunk előtt, hanem más személyt kér meg erre valamilyen akadályoztatás miatt, úgy az ügyintézéshez meghatalmazás szükséges. Kérjük, nyomtassa ki a mellékelt dokumentumot és hiánytalanul kitöltve, aláírva hozza magával, ha jön ügyfélszolgálatunkra.